Mesin Marka Jalan

Mesin Marka Jalan digunakan untuk mengaplikasikan bahan Cat Thermoplastic dan Glassbead ke media jalan dengan bantuan pemanasan dari gas LPG, dengan menggunakan mesin marka jalan sehingga dapat menghasilkan garis marka jalan non profil (standard) dengan ukuran garis marka jalan 10, 12, 15, 30 cm.